Noha Jab Rida Sar se chini, Main sada deti rahi – Tu Na Aya Ghazi