Ali Jee Abbas Se Kehna Hai
Ali Shanawar Sab yaad hai Maula